ხშირად დასმული კითხვები ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის შესახებ:

 

ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება?
ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებისგან დაკომპლექტებულ გუნდებს, რომლებიც წარმოადგენენ ინოვაციურ იდეებს. გუნდში მოსწავლეების მინიმალური რაოდენობაა ორი, ხოლო მაქსიმალური - ხუთი. კონკურსში მონაწილე მოსწავლე დაბადებული უნდა იყოს 2007 წლის 2 აპრილიდან - 2011 წლის 1 აპრილის ჩათვლით.

სად უნდა ვნახოთ სააპლიკაციის ფორმა?
ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ ბმულზე: https://millennium.org.ge/uploads/MIA_2024_announcement.docx

როდის უნდა წარვადგინოთ პროექტი?
აპლიკაციების შემოტანის ბოლო ვადაა 2024 წლის 15 აპრილი, აპლიკაციაში უნდა აღწეროთ ინოვაციური პროექტის იდეა. შევსებული აპლიკაციის ფორმა, უნდა გამოაგზავნოთ ელ.ფოსტაზე: mia@millennium.org.ge

რომელი სფეროდან უნდა იყოს წარდგენილი ინოვაციური პროექტი?
კონკურსში წარმოდგენილი პროექტი უნდა შეესაბამებოდეს ექვსი კატეგორიიდან ერთ-ერთს:
1.
კოსმოსი და ავიაცია
2.
კიბერტექნოლოგიები და უსაფრთხოება
3.
გარემოს დაცვა, ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება
4.
ჯანდაცვა და კვება
5.
გამოყენებითი ტექნოლოგიები და აპლიკაციები (მობილური აპლიკაციები, ფინანსური ტექნოლოგიები, საბანკო აპლიკაციები, ხელოვნური ინტელექტი, .)
6.
რობოტექნიკა

როგორ ხდება პროექტის შეფასება? 

პირველ ეტაპზე ფასდება მხოლოდ აპლიკაციაში აღწერილი პროექტის იდეა. ნახევარ-ფინალურ და ფინალურ ეტაპზე, შეფასება ხდება კონკურსის დამოუკიდებელი ჟიურის წინაშე პროექტის პრეზენტაციის საფუძველზე, მათ შორის ფინალურ ეტაპზე წარმოდგენილი უნდა იყოს პროექტის პროტოტიპი.


ვინ აფასებს პროექტს?

პროექტების შეფასება ხდება დამოუკიდებელი კომისიის წევრების (ჟიურის) მიერ, კონკურსის შესარჩევი კრიტერიუმების საფუძველზე. ჟიურის წევრები არიან პროფესიონალი, გამოცდილი ექსპერტები სხვადასხვა სფეროებიდან, რომლებსაც აქვთ ინოვაციური პროექტების ანალიზის და შეფასების გამოცდილება.


რა კრიტერიუმით ფასდება პროექტები?

პროექტები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: არის თუ არა წარმოდგენილი პროექტი ინოვაციური; არის თუ არა აქტუალური ის პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც ემსახურება წარმოდგენილი პროექტი; არის თუ არა მოცემული პრობლემის გადაჭრის გზა რელევანტური; და არის თუ არა პროექტი განხორციელებადი კონკურსის ფარგლებში.


შეუძლიათ თუ არა კონკურსში მონაწილეობის მიღება წინა წლების ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის მონაწილე გუნდებს?
დიახ, ისევ შეუძლიათ, თუ მოსწავლეები არიან სკოლის მოსწავლეები და აკმაყოფილებენ ასაკობრივ კრიტერიუმს. თუმცა, გასულ კონკურსებში წარდგენილი პროექტებით მონაწილეობა ამ წლის კონკურსში არ შეიძლება. გუნდებმა უნდა წარადგინონ ახალი, ინოვაციური პროექტები.

სავალდებულოა თუ არა რომ გუნდის წევრები ერთიდაიგივე სკოლის ან კლასის წარმომადგნელები იყვნენ?
არ არის სავალდებულო. გუნდის წევრები შესაძლებელია იყვნენ სხვადასხვა სკოლის და კლასის წარმომადგენლები. მთავარია, ისინი აკმაყოფილებდნენ ასაკობრივ და სხვა კრიტერიუმებს.

შეიძლება თუ არა ერთზე მეტი ჯგუფი იყოს წარმოდგენილი ერთი სკოლიდან?

სკოლიდან შესაძლებელია ერთზე მეტმა ჯგუფმა მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში.


ვინ არის გუნდის ინსტრუქტორი?

თითოეულ გუნდს უნდა ჰყავდეს ინსტრუქტორი. ინსტრუქტორი შეიძლება იყოს სრულწლოვანი პირი, სასურველია STEM საგნების მასწავლებელი, რომელიც ეხმარება გუნდს საორგანიზაციო საკითხებშიათასწლეულის ფონდი ხელშეკრულებას აფორმებს ფინალისტი გუნდების ინსტრუქტორებთან. ინსტრუქტორი არის ფინალისტი გუნდის ჰონორარის მიმღები პირი. ის გუნდის საჭიროებისა და ინტერესებისათვის, უზრუნველყოფს თანხის მიზნობრივ ხარჯვას და პასუხისმგებელია ფონდის წინაშე. ინსტრუქტორი არ იღებს პრიზს კონკურში ჩართვის შედეგად.

 

ვინ არის გუნდის მენტორი?
მენტორი არის კონკრეტული სფეროს ექსპერტი, რომელიც გუნდს უწევს პროფესიულ კონსულტაციას პროექტზე მუშაობის პროცესში. მენტორის მითითება აპლიკაციაში არის ნებაყოფლობითი ინფორმაცია. შესაძლებელია, გუნდს საკუთარი სურვილის შესაბამისად, არ ჰყავდეს მენტორი.


პროექტების შერჩევისას, იქნება თუ არა გათვალისწინებული გუნდის წევრების გამოცდილება? მაგალითად, ენიჭებათ თუ არა უპირატესობა გუნდებს, რომლის წევრებიც ოლიმპიადების ან პროექტების გამარჯვებულნი არიან?

არა, პროექტების შეფასებისას, გუნდის წევრების სხვა კონკურსებში და პროექტებში მონაწილეობა და შედეგები არ აისახება კომისიის/ჟიურის გადაწყვეტილებაზე.


შეუძლიათ თუ არა უცხოელ მოსწავლეებს, რომლებიც არ არიან საქართველოს მოქალაქეები და არ ფლობენ ქართულ ენას, მონაწილეობა მიიღონ კონკურსში?

-       კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეობის მქონე მოსწავლეებს (მათ შორის, ორმაგი მოქალაქეობის მქონე საქართველოს მოქალაქე მოსწავლეებს).

  კონკურსის შესახებ ინსტრუქციაში მოცემულია თარიღები. ეს თარიღები საბოლოოა თუ შეიძლება შეიცვალოს?

კონკურსის პირობებში მოცემული თარიღების შეცვლის შემთხვევაში, ათასწლეულის ფონდი წინასწარ გაცნობებთ სოციალური მედიის, იმეილის ან ვებგვერდის საშუალებით.