გიორგი კოპალეიშვილი

მთავრობასთან, ბიზნესთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დირექტორი